Oncologie

Fysiotherapie bij kankerpatiënten:

Na de zware operatie, chemo of radiotherapie gaat de kankerpatiënt zijn/ haar herstelfase in.  Pijn en vermoeidheid staan vaak in de weg bij het revalidatie-proces. 

Ook de psycho-sociale aspecten bij dit ingrijpende ziektebeeld maken het leven van de patiënt niet gemakkelijk. Het vertrouwen in het eigen lichaam, het toekomstbeeld en de persoonlijke relaties hebben hieronder  te lijden.

 

De lichamelijke klachten kan de therapeut behandelen met de bekende technieken:

– manuele lymfdrainage

– taping lymf of spier

– positional release techniek naar Jones

– training aangepast aan uw prestatie-nivo, ook als u hondsmoe bent!     

De psycho-sociale aspecten kan de therapeut U helpen te verwerken met:  

–  ontspanningstechnieken

– Mindfulness naar Jon Kabat Zinn 

Mindfulness betekent “oplettendheid”: “ je van elk moment bewust zijn. Oplettendheid wordt ontwikkeld door doelbewust aandacht te schenken aan dingen waar we gewoonlijk niet bij stilstaan. Het is een systematische aanpak om nieuwe manieren van controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen, gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht” volgens Jon Kabat-Zinn (1990) 

Therapie bij kankerpatiënten:

Pijnvermindering

Vermoeidheid bestrijden

Mobiliseren:

lokaal bij een beperkt gewricht

algemeen ter verbetering van de dagelijkse activiteiten

Lymfdrainage bij zwellingen 

Scroll to top