Tarieven

Directe toegankelijkheid
Sinds de invoering van de Directe toegankelijkheid voor Fysiotherapie (DTF) is geen verwijzing meer nodig van een huisarts of medisch specialist en kunt u dus direct een afspraak bij ons maken.
Indien nodig wordt er natuurlijk contact opgenomen met de  behandelend arts voor verdere informatie en overleg.

De kosten worden door de ziektekostenverzekeraars overgenomen afhankelijk van uw polis. Bij een basisverzekering moet u de behandeling zelf betalen.
Bij een aanvullende verzekering een bepaald bedrag of een bepaald aantal behandelingen, afhankelijk welk pakket u gekozen heeft.
Bij een chronische aandoening, die door de verzekering is aanvaard,  worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald, als het pakket toereikend is. En u moet eventueel bijbetalen als dit niet toereikend is!
Controleer zelf bij uw verzekeraar. U kunt hier geen rechten aan verbinden.
Denkt u regelmatig fysiotherapie nodig te hebben, pas dan uw polis aan. Het is vaak voordeliger een iets duurdere polis af te sluiten, zodat u niet achteraf moet bij betalen. 

Tarievenlijst 2019

Deze prijslijst is van toepassing voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen overeenkomst hebben, of wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. 

Zitting fysiotherapie €  34,-
Zitting Manuele Lymfdrainage€  45,-
Lange zitting voor patiënten met complexe en/ of meervoudige zorgvragen€  45,-
Screening€  12,50
Intake en onderzoek na screening€ 40,- 
Intake en onderzoek na verwijzing€ 40,- 
Huisbezoek€  20,-
Niet nagekomen afspraak€  30,-
Rapportage aan derden( behalve verwijzend arts, alleen met toestemming patiënt)€  50,-

                               

 

                       

Scroll to top