Gebit- en kaakgewrichtklachten

Gebit– en Kaakklachten kunnen ontstaan door ontwikkelingsstoornissen van de schedel bij een baby/ jong kind. De kaakvorming loopt achter, er is te weinig ruimte voor de tanden/ kiezen door te breken.

Deze groei is, mede,  afhankelijk van de bloedtoevoer. Er moet tenslotte genoeg grondstoffen aangevoerd worden. De spanning op de schedel kan ik verminderen, waardoor de doorbloeding beter op gang komt en de uitrijping/ groei een normaal beloop kan krijgen.

Bij volwassenen kan een kaakklacht ontstaan door bijvoorbeeld een te grote hap of een tandartsbehandeling. Het gewrichtsschijfje heeft zich verschoven, waardoor het kaakgewricht niet goed meer kan openen of sluiten. Met een mobilisatie-techniek kan ik het schijfje weer op zijn plaats duwen, waardoor de kaak weer vrij kan bewegen.

Scroll to top